Mikä on lohkoketju?

Mikä on lohkoketju?

Lohkoketju teknologia on noussut hyvin suureen kuuluisuuteen viimeisen vuosikymmenen aikana. Tämä johtuu pitkälti kryptovaluutoista ja niiden keränneestä huomiosta. Vaikka kyseessä on hyvin tunnettu ja kuuluisa asia, silti hyvin monet eivät ole vielä ollenkaan tietoisia siitä, mikä se oikeastaan edes on. Tämä artikkeli kertoo juuri tämän sinulle.

Varsin monet lohkoketju teknologiaan perehtyvät artikkelit ovat hieman monimutkaisia. Tämä on täysin tarpeetonta, koska kyseessä on pohjimmiltaan varsin yksinkertainen asia. Tietenkin se, mikä tekee aiheesta hieman vaikean ymmärtää on se, miten se toimii teknillisesti. Asiasta voidaan silti puhua sen verran yksinkertaisella tavalla, että aivan kaikki voivat ymmärtää, minkälainen asia on oikein kyseessä.

Kryptovaluutat nostivat lohkoketju teknologian kuuluisuuteen

Tietenkin ensimmäisenä, meidän tulee korjata yksi asia, minkä monet uskovat todeksi. Tämä on sen, että lohkoketju teknologia olisi tehty kryptovaluuttoja varten. Tietenkin kryptovaluutat kuten Ethereum nostivat lohkoketju teknologian suureen kuuluisuuteen ja sen ansiosta monet tietävät aiheesta. Silti lohkoketju teknologia itsessään on huomattavasti vanhempi keksintö kuin koko kryptovaluuttojen ala on.

On silti otettava huomioon, että tietenkin joillakin kryptovaluutoilla on ollut erityisen huomattava vaikutus lohkoketju teknologiaan ja sen kuuluisiuuteen. Esimerkiksi Ethereum lohkoketju on vaikuttanut tähän suuresti. Tämä johtuu siitä, että Ethereum on ensimmäinen vaihtoehto, joka on esitellyt hyvin monia eri käyttötarkoituksia. Jos haluat oppia enemmän näistä ja siitä, miten ne vaikuttavat valuuttakurssiin, voit suunnata osoitteeseen https://ethereumkurssi.com/. Sieltä löytyy aivan kaikki tarvittava aiheesta.

Mikä lohkoketju teknologia on kaikessa yksinkertaisuudessaan?

Kuten mainitsimme, lohkoketju teknologia ei ole oikeastaan kovin monimutkainen asia. Jos siitä riisutaan kaikki monimutkaisuus, kyseessä on varsin yksinkertainen asia. Lohkoketju teknologia on nimittäin teknologia, jonka avulla voidaan säilyttää ja siirtää tietoa turvallisesti.

Kuten lohkoketjun nimi kertoo, kyseessä on ketju, joka koostuu lohkoista. Jokainen näistä lohkoista sisältää jonkinlaista tietoa. Tämä tieto voi olla esimerkiksi joku aktiviteetti kuten kryptovaluutan siirtäminen lompakosta toiseen tai vaikka älysopimuksen luominen.

Asia, mikä tekee lohkoketju teknologiasta hyvin mielenkiintoisen on se, että lohkoja ei voida muuttaa ollenkaan. Toisin sanoen kun ne ovat luotu, tämä näkyy välittömästi aivan kaikille, koska lohkoketjut ovat niin sanotusti aukinaisia. Sen avulla voidaan varmistaa, että kukaan ei voi luoda uusia lohkoja haluamallaan tavalla tai muokata vanhoja lohkoja. Näin voidaan välttää esimerkiksi rahan peseminen tai kavallus.

PoW vs PoS lohkoketjut

Tietenkään kaikki lohkoketjut eivät ole samanlaisia. Ne voidaan jakaa moniin eri kategorioihin eri tekijöiden mukaan. Yksi asia, mikä on yleinen tapa jakaa ne keskenään on se, miten uusia lohkoja luodaan. Tämän asian mukaan ketjut voidaan nimittäin jakaa kategorioihin PoW ja PoS.

PoW ja PoS viittaavat siihen, miten lohkojen luojia eli louhijoita palkitaan heidän tekemästään työstä. PoW eli Proof of Work lohkoketju on kaikista vanhin vaihtoehto valikoimassa, mikä myös kertoo hieman sen laadusta. Tämä louhinta tapa on nimittäin kaikista kuluttavin sekä ympäristölle että yksittäisille louhijoille. Tämä johtuu siitä, että louhijat palkitaan heidän tekemänsä työn mukaan. Siitä syystä kaikki louhijat pyrkivät louhimaan mahdollisimman nopeasti lohkoja, mutta vain yksi heistä tullaan palkitsemaan. Siitä syystä monet louhijat tekevät niin sanotusti turhaa työtä ja kuluttavat energiaa turhaan.

PoS on uudempi vaihtoehto. Sitä käytettäessä louhija valitaan etukäteen, mikä pienentää energian käyttöä ja turhan työn tekemistä. Siitä syystä PoS on monella tavalla kehittyneempi ja suositumpi mahdollisuus kuin PoW.

Ethereumin uudistumiunen kohautti koko lohkoketju ja kryptovaluuttojen alaa

Kuten mainitsimme aikaisemmin, Ethereum on erityisen tärkeä ja kuuluisa kryptovaluutta ja lohkoketju alalla. Tämä johtuu siitä, että jo heti alusta lähtien Ethereum oli oikea edelläkävijä. Se on yksi ensimmäisistä vaihtoehdoista, joka mahdollisti monet muutkin asiat kuin vain Ether merkkien käytön maksuna. Se salli myös rahoituksen hajauttamisen, älysopimusten luomisen ja monet muut mielenkiintoiset mahdollisuudet.

Vuonna 2021 Ethereum mullisti kryptomaailmaa uudelleen. Tämä johtui siitä, että se muutti onnistuneesti koko lohkoketjun toimintaa. Alkujaan tämä lohkoketju oli nimittäin myös PoW lohkoketju, koska kyseessä on kaikista vanhin vaihtoehto, kuten mainitsimme aikaisemmin. Nyt tämä kuitenkin muutettiin, ja nykyään Ethereum käyttää PoS protokollaa. Tämä oli tietenkin jättimäinen muutos, joka vaati monen vuoden työn. Se silti osoittaa myös muille vaihtoehdoille, että jopa vanhemmat kryptot voivat mukautua maailman muutoksiin ja uusiin  mahdollisuuksiin.

Lohkoketju teknologiaa voidaan käyttää moneen eri asiaan

Lohkoketju teknologia on kerännyt huomattavasti enemmän huomiota vuosien saatossa. Tämä johtuu myös siitä, että sitä on testattu koko ajan uusiin käyttötarkoituksiin. Loistavia esimerkkejä tästä on muun muassa potilastietojen käsitteleminen turvallisesti lääkärien ja potilaiden välillä. Tämän avulla potilaan tietoja voitaisiin löytää huomattavankin ajan kuluttua, ja samalla tiedot voitaisiin säilyttää hyvin turvallisesti. Täten kenenkään ei tarvitsisi myöskään huolehtia siitä, pysyvätkö heidän tietonsa turvassa.

Lohkoketju teknologian suosio vain kasvaa tulevaisuudessa

Koska lohkoketjuja käytetään yhä useampiin asioihin, ja käyttötarkoituksia keksitään koko ajan enemmän, siitä tulee koko ajan tietenkin suositumpaa. Lohkoketjun suosion kasvaessa, yhä useammat ihmiset myös hankkivat itselleen kryptoa voidakseen käyttää mielenkiintoisia toimintoja. Tämä vain kasvattaa koko alan suosiota. Täten voidaan olettaa, että tulevaisuudessa niistä tulee vain koko ajan suositumpia.