Investointituki

Investointituki
Moni yrittäjä haaveilee omien ideoiden toteuttamisesta yrityksessä. Mielessä saattaa pyöriä ajatus yrityksen kehittämisestä tai laajentamisesta. Yrittäjä saattaa myös olla vasta alkutekijöissä, jolloin mielessä on vasta hyvä liiketoimintasuunnitelma, mutta sitä ei ole syystä tai toisesta pystytty vielä aloittamaan. Aloittamisen esteenä on esimerkiksi voinut olla puutteellinen aloituskassa, eli yrittäjällä ei ole ollut tarpeeksi varaa suunnitelmansa toteuttamiseen. Tällöin yrittäjälle voidaan myöntää niin sanottu investointituki, joka kattaa osan yrityksen aloittamiseen, laajentamiseen tai kehittämiseen tarvittavista menoista.

Mihin investointituki voidaan myöntää?

Tukea voidaan myöntää yrityksen aineellisiin ja aineettomiin investointeihin. Kun tuki myönnetään, tulee yrityksen aina käyttää se juuri siihen myönnettyyn asiaan. Jos tällaista tukea onnistuu saamaan, kannattaa selvittää, miten investointituki kirjanpidossa merkitään.

Aineellisia investointeja ovat muun muassa rakennuksen tai rakennelman rakentaminen tai laajentaminen, uusien koneiden hankkiminen sekä suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät kustannukset. Aineettomia investointeja ovat esimerkiksi tietokoneohjelmistojen hankinta ja kehittäminen sekä patenttien, tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien hakeminen.

Sellaisia asioita, joihin tukea ei myönnetä, ovat esimerkiksi arvonlisävero, korot, rahoituksesta johtuvat kustannukset, provisiot, osamaksusopimuksen sivukulut ja sisäpiirihankinnat. Maatalouden puolella ei tueta esimerkiksi traktorin hankintaa, liikennealan investointeja tai toisen yrityksen osakkeiden hankintaa.

Kuinka paljon tukea myönnetään?

Tuen osuus ei koskaan ole koko projektiin tai hankintaan menevä summa, vaan kyseessä on pieni osa, jonka avulla yritys pystyy hankkimaan tarvitsemansa asian. Monesti tuen määrä on 20 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Minimimäärä, joka tukea voidaan myöntää, on 2 000 euroa. Poikkeuksellisesti tukea voidaan myöntää 35 prosenttiin saakka, jos se nähdään tarpeelliseksi. Näin startup-yritykset voivat saada tarvitsemansa asiat toteutettua, jotta yritys lähtee uuteen nousuun. Muista kuitenkin, että yrityksen tulee osoittaa käyttävänsä saamansa tuen sille myönnettyyn asiaan. Rakentaessa tulee esimerkiksi näyttää rakennussuunnitelma.